Hem » Allmänt

Kategoriarkiv: Allmänt

Hur pandemin lett till nya rutiner

Alla har påverkats av pandemin på något sätt. Även de som inte har blivit smittade har ändå varit tvungna att förändra sina liv. En del mer, andra kanske inte lika märkbart. Sedan har du det psykiska inflytandet av att ha en så pass farlig sjukdom i samhället. Med andra ord så är livet inte alls sig likt. 

Samtidigt så måste du fortsätta göra sådant du alltid gjort. Familj och jobb, vänner och fritid. Kanske med vissa justeringar, men livet går ändå på i sin gilla gång. Förutom när något händer och du behöver hjälp. Inte nödvändigtvis något så farligt som ett virus. Men ett problem som påverkar dig på ett eller annat sätt. 

Assistens vid behov

Något som de flesta behöver då och då är juridisk hjälp. Det är inte lätt att tyda lagen, och speciellt inte när det handlar om tvister. Om du har blivit illa behandlad så känner du dig säkert sårbar också. Inte en bra start när du ska försöka få rätt mot någon som har hjälp av sina advokater. Därför är det bra att genast kontakta en jurist om du upplever att något är fel. Det är inte nödvändigtvis något så stort som att du fått sparken. Även mindre frågor är sådant som du inte behöver möta på egen hand. Inga ärenden är för små för RiVe

Det är alltid bra att välja någon som är specialiserad. De har erfarenhet och ett visst intresse av just det du kämpar med. Ofta så har de haft liknande fall, eller så känner de till vad andra har varit med om. För det är just det som är poängen med att anlita experter. De är intresserade av sitt arbete och strävar alltid efter att lära sig mer. Den här samlade expertisen och upplevelserna är något du kan dra nytta av. Rive Juridiska Byrå, det självklara valet. 

Nya sätt att arbeta på efter viruset

Hela världen lever i en krissituation. Det börjar bli lite bättre, men i början visste de flesta inte hur de skulle göra olika saker. Mycket stannade upp helt och hållet. Ingen gick till tandläkaren och polisen fick inte kontrollera bilisterna genom att blåsa i mätaren. Det är inte så konstigt kanske, eftersom viruset smittar via saliven. 

Nu börjar det lugna ner sig lite. Inte för att antalet fall har minskat, utan för att myndigheterna har hittat en gyllene medelväg som fungerar. Du kan känna dig säker, samtidigt som flera funktioner i samhället än en gång är aktiva. Covid påverkar polisens arbete som nu sett över sina rutiner. Det är klart att allting inte är sig likt och att du fortfarande måste vara försiktig. Men mycket kan göras regelbundet, om än på ett lite annorlunda sätt. 

Nytt även på arbetsmarknaden

Mitt uppe i alla de här funderingarna runt pandemin så har den nya lagen om arbetsrätt diskuteras. Den har varit fokus för intensiva förhandlingar, där alla parter försökte komma upp med en fungerande lösning. För det är inte så lätt att förändra en hel uppsättning lagar. Att komma upp med regler som är praktiska, och som det inte är så lätt att bryta. Intressanta frågor runt förhandlingarna om arbetsrätt. Läs mer i Aftonbladet

Många tyckte att det var på tiden med ny arbetsrätt. Det har hänt så mycket de senaste åren att en viss uppdatering var på sin plats. Bland annat så har metoderna för att arbeta förändrats. Allt fler jobbar hemifrån, ännu mer nu när pandemin gör det farligt att gå till kontoret. Sedan har gruppen med konsulter och frilansare växt till sig. Allt fler företag väljer att outsourca, vilket påverkar balansen på arbetsmarknaden. 

Vare sig du tycker om utvecklingen eller inte så är den ett faktum. Och det står inte stilla nu heller. Det är en dynamisk marknad där mycket händer. Lika gärna som många spred sig till andra länder tidigare, så har det hindrats nu när pandemin inte tillåter dig att resa fritt. Det har också blivit dyrare och mer komplicerat att ta sig runt, till och med inom Europa. Nya rutiner har blivit ett måste tack vare pandemin. 

Lär dig leva på ett nytt sätt

För att klara sig ekonomiskt är det viktigt att vara medveten om vilka förändringar som tagit plats. Du måste veta vad som gäller nu, men också vad du har för möjligheter att växa. Det kan löna sig att kontakta en jurist och lära dig mer om den nya arbetsrätten. Fråga gärna vad det kan innebära för dig och ditt företag. 

Det gäller att lära sig leva på ett sätt som fungerar nu. Att planera för framtiden, även om den inte riktigt är glasklar. Alla måste anpassa sig på ett eller annat sätt. En del har lyckats vända problemet till sin fördel. Och väldigt många är glada för chansen de nu har att jobba hemifrån. Så nya rutiner är inte alltid fel, utan kan verkligen vara av godo. 

Hur den moderna skolan kan förbättras

Skolväsendets effektivitet är en evigt aktuell fråga i de politiska rummen. De olika partierna har ofta olika teorier till vad som skapar en bra skolmiljö. Ibland slår deras reformer fel. Detta är olyckligt, inte minst på grund utav de elever som kommer i kläm.

Den moderna skolan bör tänka om vad gäller ämnesområdena. Vissa ämnesområden kommer förmodligen vara lika aktuella om 100 år. Jag tänker främst på språk, naturvetenskap och teknik. Frågan är kanske inte vilka ämnen som vi ska ta bort. Det handlar nog mer om att anpassa utbudet för att göra ungdomarna redo för arbetsmarknaden.

Som du redan vet har stora delar av näringslivet digitaliserats. Många företag har ett stort behov av personer med god kunskap inom de olika programmeringsspråken. Trots detta får inte särskilt många elever lära sig dessa språk under högstadiet eller gymnasiet. Detta är märkligt samt skapar en stor obalans. Elever som läser tekniska ämnen bör erbjudas mer sådana kurser. 

Detta skulle vara en naturlig utveckling. Undervisningen verkar dock ha tagit fasta på många av de gamla verktygen inom IT-branschen. Med flera excelutbildningar har du en god grund att stå på. Detta gäller även övriga delar av Officepaketet. Men nog måste IT-branschen ha utvecklats under de senaste 25 åren?

Officepaketet har funnits med som undervisningsämne i flera gymnasieprogram. Det är viktigt att kunna använda denna mjukvara i arbetslivet. Det är dock inte att betrakta som en spetskompetens.

Samhället överlag har ett stort fokus på eftergymnasialutbildning. Är det verkligen rimligt att elever ska behöva studera vidare innan de blir attraktiva på arbetsmarknaden?

Det är förmodligen bara de yrkesförberedande programmen som kan erbjuda goda yrkesmöjligheter efter studenten. Flera program måste kunna erbjuda denna möjlighet. 

Konkreta förbättringsområden

  • Utbildningsväsendet måste kunna fånga upp unga personers talanger. I många fall handlar det om att låta barnen hitta deras kall. Samtidigt måste man poängtera att vissa kurser måste läsas av alla. Man bör dock individanpassa utbildningen i den mån det är möjligt.
  • Undervisningen måste bli mer digitaliserad. Detta är enormt viktigt för att kunna anpassa barnen till den moderna arbetsmarknaden där många företag är helt distansbaserade. Många företag kräver ofta att de anställda ska inse vikten av eget ansvar och kunna få saker och ting gjorda utan övervakning.
  • Våga anpassa utbildningen, oavsett vad andra länder har valt att fokusera på. I Sverige bestämde vi oss tidigt för att satsa på engelska. Detta kanske var ett konstigt beslut på grund av att vi saknar naturliga kopplingar med den engelskspråkiga världen. Detta skulle dock visa sig vara ett mycket bra drag.
  • Många svenska elever har haft stor nytta av sina engelskaskunskaper i arbetslivet. Det har också gjort vår befolkning internationaliserad, och vi har kunnat arbeta på flera olika kontinenter.
  • Regeringen måste ha samma mod i denna fråga även under 2000-talet. Nu kanske fokuset borde förändras en smula. Vi har redan lyft vikten av de IT-relaterade ämnena. Kanske måste vi våga införa programmering och andra IT-kurser på de svenska skolorna.
  • Samtidigt måste inte alla elever lära sig IT-program. Det bör dock poängteras att de digitaliserade yrkena ökar för varje år. Det går därför att argumentera för detta ämnesområde.
  • Eleverna bör själva få välja en stor del av kursutbudet, läs mer om vilken kurs som är bäst för dig. Det egna valet bör i vilket fall omfatta minst 5 kurser.

Det finns många förbättringsområden, och det är omöjligt att lista alla i en och samma artikel. Regeringens ansvar är dock att avgränsa vilka ämnesområden som är viktigast.

Ungdomarnas önskan

Computer Sweden intervjuar ungdomar som vill lära sig Excel. Detta är bara ett exempel på hur elever vill lära sig mer av de IT-relaterade områdena. Det finns dock flera bevis på detta.

Tänk på alla ungdomar som gör karriärer på sociala medier. De lär sig bland annat att formatera videos samt att skapa innehåll på nätet. Denna del av den svenska ekonomin verkar ofta i det dolda.

Många vuxna saknar kunskap om vad ungdomarna gör på nätet. De verkar ta för givet att de endast sysslar med sådant som inte skapar något värde. Samtidigt ser vi alla dessa ungdomar som skapar värde både för deras egna liv och samhället.

Ett exempel på detta är spelentreprenörerna. Den svenska spelindustrin är väldigt stor och vi har flera företag som har tagit världen med storm. Deras företag har i sin tur skapat mycket värde för Sverige, inte minst på grund av ökade skatteintäkter.

Vi kan också se på alla IT-entreprenörer, som ofta började deras karriärer på nätet. Grundaren av Spotify är ett exempel. Frågan är dock om han lärde sig mycket av det han kan genom skolundervisningen.

En sak är dock säker, han kunde ta del av de proaktiva åtgärderna från staten som skapade snabbt internet och datorer till stora delar av befolkningen. Detta har varit en enorm dragkraft för många unga entreprenörer.

Framtidens unga vuxna måste få samma verktyg för att lyckas. Vi har pratat om programmering flera gånger i den här artikeln. Det tåls att nämnas igen. Digitaliserade IT-lösningar är med stor sannolikhet framtiden, inte minst för att vi tenderar att göra det allra mesta på internet.

Sverige har en historia av att ligga i framkant inom denna sektor. Det vore synd om denna utveckling skulle avstanna på grund av att vi inte kan motivera ungdomarna. 

Sammanfattning

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man debatterar skolan. I grund och botten måste elevernas utveckling komma i första rum. Vi måste därför ha politiker som värnar om ungdomarna och inte om deras egna karriärer.

Ibland kan man behöva ta svåra beslut som politiker. Beslut som inte nödvändigtvis är populära hos den stora allmänheten. Man måste dock ha ett framtidsperspektiv och i vissa fall måste man ta beslut som kanske inte befolkningen förstår. 

Vi kan exempelvis ta internet och datorer som subventionerades på 1990- samt 2000-talet. Många människor visste inte då att internet skulle ta över stora delar av samhället. 

I den här artikeln har vi också pratat om vikten av att underlätta för företagen. De behöver kompetent personal och utbildningen måste inriktas mot deras behov. Viktigt med utveckling inom företaget, vilket ofta betyder nya verksamhetsområden.

Historiskt sett har Sverige kanske inte varit det bästa landet vad gäller att ta hand om företagen. Skatterna har varit höga och det har varit svårt att driva företag. Sverige har dock varit bra på att ta hand om andra företagsbehov.

Man har bland annat kunnat erbjuda utbildade medarbetare. Utbildning är som bekant gratis i Sverige, vilket borde kunna skapa tillräckligt med personal inom varje verksamhetsområde. Detta arbete bör vi börja med redan i grundskolan.

Eleverna kan sedan välja inriktning på gymnasiet när de förhoppningsvis vet mer om deras olika talanger. 

Investera för nästa generation  

Det finns så många olika sätt att investera på. Dels har du aktiehandel och allt vad det innebär. En del är väl insatta i hur det fungerar och kan själva köpa eller sälja aktier. Andra låter experterna ta hand om det hela, men gärna med lite input. För vissa personer är fastigheter det bästa sättet att investera på. De vill helst bo i sitt eget hus, det känns tryggare och är en del av deras framtidsplaner för barnen. Sedan kan du också investera i guld och andra värdefulla saker. 

Men det allra mest värdefulla som finns är ändå nästa generation, och alla de som kommer efter. Här har du chansen att investera med flera alternativ. Bland annat så behöver det inte ens kosta dig en krona. För det kan vara så enkelt som att stödja och tro på ungdomarna i deras strävan att bli något. Helt klart behöver de lite mer än en klapp på ryggen. Men det är en bra början och visar att de är värda en investering. 

Hur har andra klarat sig?

Det finns en del solskenshistorier om folk som kom igång redan som unga. Vare sig någon trodde på dem eller inte så var de övertygade om att de kunde lyckas. Eller i alla fall så ville de inte riskera hur det skulle kännas att inte försöka. I början kan det vara tungt, och många misslyckas ett par gånger innan de kommer på fötter och går framåt. En av hemligheterna är att inte riskera mer än du har råd att förlora. Du kan ha ett långsiktigt mål, och sedan jobba på metodiskt för att uppnå det. 

Se Sami Sulieman nuvarande bolagsengagemang. Han har varit mycket i pressen som ett exempel på någon som gav allt som ung. Idag är han ett stort namn inom affärsvärlden och hans råd används av andra som vill lyckas. Det är klart att alla inte har samma situation eller kapacitet. Men ibland kan en liten puff i rätt riktning vara allt som behövs. Och eventuellt ett lån så att de får ihop sitt startkapital. 

Hjälpa andra med det du har

Att investera för nästa generation kan också innebära att vara försiktig med vad du har själv. Det lägger ju grunden för vad dina barn och barnbarn kommer att ha. Men tydligen så är det bra många som har fallit i vad som kallas för lyxfällan, och som har visats på ett populärt TV-program. Det är inte alltid en fråga om att köpa lyx, att handla upp sina pengar och bli skuldsatt. Ofta handlar det om en oförmåga att kontrollera och planera sin budget. 

Om detta är fallet så kan en viss utbildning vara på sin plats. Att få lära sig hur man hanterar pengar kan göra stor skillnad. Sami Sulieman ger tillbaka till utsatta. Han har ett program där man inte bara hjälper till med skuldsanering, men också hjälper dem förstå hur de ska kunna undvika det i framtiden. En liknande kurs kunde nog många ha nytta av att gå. Det är så vanligt att leva över sina tillgångar, att förlita sig på kreditkort och bara sjunka djupare in i skulder. 

Hur du undviker att misslyckas

Det har blivit allt vanligare för utbildningar inom olika yrken att inkludera ett ämne som ger dig en bas för att ta hand om din ekonomi. Dels är det många som startar eget idag, och då gäller det att kunna hantera sina resurser. Men även för din privata ekonomi är det bra att ha ett grepp om hur världen fungerar. Egentligen är det ju bara så att du inte ska använda mer pengar än du har. Men verkligheten är inte alls lika lätt. Ibland kan det löna sig att ta ett lån, bara du kan hantera det rätt. 

Sedan gäller det att inte låta sig luras. Något som blivit vanligt är cyberbrott, eftersom så gott som allt ligger på datorerna idag. Många har förlorat sina pengar och även sin identitet via nätet. Därför ska du vara extra försiktig och följa alla de råd som finns. Det kostar inte så mycket att investera i ett bra virusprogram, men det kan göra en enorm skillnad. Svenska Dagbladet skriver i denna artikel om vikten av att välja rätt lösning för digitala plånböcker. 

En investering som lönar sig

Så dels vill du investera för kommande generationer. Du vill bygga upp din ekonomi så att den är stabil och helst ha en del extra över som du kan lämna åt dina barn. Många väntar inte med att skriva in det i testamentet. De ser till att de har tillräckligt redan nu så att de kan ge barnen en hjälpande hand när det behövs. Kanske bidra till det första hemmet. Stödja dem aktivt så de kan komma igång med en egen verksamhet. Eventuellt låta dem ta över den egna firman, och dra sig tillbaka. 

En investering handlar ju om att du satsar något för att du hoppas vinna tillbaka mer. Det är inte alltid som vinsten är ekonomisk, speciellt inte om du satsar på nästa generation. Men vanligtvis så går ju framgångar i arbetslivet hand i hand med en investering av pengar. Många gånger så måste det kopplas med en vilja att lyckas och bra mycket hårt arbete. När du ser någon som har den där glöden och vill lyckas så är det lättare att investera för eller i dem. Genom att tänka på nästa generation så kommer faktiskt alla att dra nytta av det. 

Så här kan en jurist hjälpa dig vid felaktig uppsägning

Det finns många lagar som reglerar arbetslivet. Trots det så blir det ganska ofta konflikt. Många gånger så har det att göra med själva anställningen, eller rättare sagt uppsägningar. För en arbetsgivare kan det vara mindre lönsamt att ha kvar en arbetare som är sjukskriven mycket eller som precis har fött barn. Men lagen säger att du inte kan avskeda folk hur som helst. Om det sker ändå kan du ha stor nytta av att kontakta en jurist.

Stora företag skyddar sig själva med olika klausuler i kontrakten. Men vissa saker kan man inte komma undan, speciellt inte om arbetsplatsen har kollektivavtal. Alla dessa lagar är till för att skydda alla parter från orättvisor. Ändå uppstår det relativt många situationer eller tvister. Om dessa inte kan lösas via avtalen så kan det hela tas upp i tingsrätten. 

Ett gott samarbete

När du väljer jurist finns det en del saker du ska se efter. Kunskap och expertis är naturligtvis grundläggande. Ibland kan det löna sig att ha en jurist som är specialiserad inom din bransch, men det är inte alltid nödvändigt. Många ärenden runt uppsägningar är generella eller vanliga. Du ska också känna dig välkommen hos byrån. För en del är det den personliga kontakten som är viktig. Andra tycker det är skönt med en stor byrå där du alltid kan träffa någon ny. RiVe Juridiska Byrå

Det viktiga är alltså att du hittar någon som är kompetent och som du trivs med. Speciellt om det handlar om en tvist av något slag, för då kommer ni kanske att tillbringa en hel del tid tillsammans. Vad de flesta önskar är en lösning. Ibland går det inte att förlikas, och då kan den stora frågan istället vara kompensation eller upprättelse. Tyvärr är liknande fall vanligare än de flesta tror, vilket är orsaken till att juristerna är så pass bra på det. Jobbade som hästskötare – får inte komma tillbaka efter föräldraledighet.  

Ett jobb som kräver en del

Nu är det ju inte bara att bli advokat eller jurist. De har jobbat hårt för att lära sig hur man tyder lagen. Hur man hittar fram till de olika lagarna och när de kan tillämpas. För att bli en riktigt duktig jurist så krävs det ett visst intresse. Lagen utvecklas hela tiden och kompletteras. Det är din uppgift som jurist att hålla dig uppdaterad. Om du trivs med jobbet brukar det inte vara något problem. 

Samtidigt är jurister en sorts allmänna personer. De representerar lagen och ska därför inte ha några problem med den själv. Det är viktigt att folk kan lita på dem och känner att de står på deras sida. Därför måste advokater och jurister följa vissa regler på sociala medier även privat. Läs mer på den här sidan i Dagens Juridik

Viktigt med bra advokater

Man skulle kunna tro att advokater och jurister skulle vara de allra mest laglydiga. Men de är också helt vanliga personer som måste lära sig hantera vad lagen säger. En del är kända för att vara jobbiga som arbetsgivare och kräva allt för mycket av sina anställda. Andra fuskar minst lika mycket som andra, tills de blir upptäckta vill säga. Aftonbladet uppmärksammar i denna artikel hur det ibland är nödvändigt att varna jurister som inte följer reglementet. Lagen är lika för alla. Utbildad, rik, advokat, hästskötare eller socialassistent. Alla måste göra det som är rätt, för annars blir det konsekvenser. 

Som tur är säger många. Rättvisan är blind och lagen gäller för alla. Det här är koncept som hela samhället är grundat på. Annars så skulle det bli som i andra länder där du inte har några rättigheter. Där folk dör på arbetsplatserna för att det inte finns någon säkerhet eller för att de anses vara värdelösa. Sverige är inte sådant, utan här kan du känna dig trygg eftersom lagarna reglerar det mesta. 

Hjälp vid uppsägning

Därför behöver du inte ge upp bara för att du får en felaktig uppsägning. Det är inte nödvändigtvis så att det är du som har gjort fel eller att du inte är bra nog för jobbet. Istället handlar det vanligtvis om att arbetsgivaren har någon baktanke. Alla vet hur svårt det är för kvinnor att göra karriär om de väljer att ha barn. Du kan klara av det men ofta får du jobba dubbelt så hårt för att hålla dig kvar. Tänk då på de som har ett helt vanligt jobb och hamnar i samma situation. 

Ibland kan du förlora en ganska hög position. Men även här måste arbetsgivaren vara försiktig för allting är reglerat av lagarna. Du kan inte avskeda folk hur som helst, vare sig du tycker om dem eller inte. Istället måste du ha en mycket god grund som håller i rätten. Om det kommer så långt. Ofta kan du komma överens genom att diskutera och eventuellt betala en viss summa pengar. 

Du behöver inte göra allting själv

Vissa personer har ganska bra koll på vad lagen säger. De är aktiva inom facket eller har intresserat sig för saker som arbetsmiljö och avtal. Men det är ändå mycket som du kan behöva en jurist för. När det är dags att gå djupare in i vad lagen säger och tyda det finstilta brukar det vara bäst att inte göra allting själv. De kan komma upp med argument som håller i rätten eller förhandlingarna på ett alldeles speciellt sätt. 

Tidrapportering på toaletten – nytt fenomen

På många arbetsplatser måste du rapportera den tid du jobbat. Dels hur många timmar men även om det är på obekväma arbetstider. Allt detta ska sedan ligga till grund för din lön, och för att företaget ska kunna ha kontroll över sina medarbetare. Ett stort antal företag inkluderar även en detaljerad tidrapport när de fakturerar sina kunder. Så det är viktigt för dem att veta vad du gör och när. Men det är inte alla som tycker så mycket om det här med tidrapportering. 

För en tid lades det ut en bild på en person som satt och tidrapporterade på toaletten. Poängen var naturligtvis att du har en sådan press på dig att rapportera allt så du inte ens får gå på toa ifred. Nu är det förhoppningsvis ingen som gör något liknande, men det belyser ett viktigt problem. Tidrapportering är ofta nödvändigt men det kan också bli en börda. Ibland måste personalen först gå in till kontoret för att klocka in, för att sedan gå tillbaka till arbetet. 

Hur du kan underlätta tidrapporteringen

Du anser att tidrapportering är en nödvändighet på din arbetsplats. Dels finns det lagar att uppfylla, men det är faktiskt bra för verksamheten också. Vad du kan göra för att det ska bli lättare är att investera i bra verktyg. Det är ingen som står och skriver i en stor bok längre, där de för in vem som kommer in och vem som går ut. De flesta kontor har inte ens papper och penna, för allting sker elektroniskt. Likaså tidrapporteringen. Använd dig av Timetjeks app för rapportera tider

Tänk vad lätt att ha en app där du kan rapportera din tid. Alla har en mobiltelefon, antingen privat eller en du använder i tjänsten. Det tar inte många sekundera att plocka upp den och klocka in din tid. Om du vill kan du göra det på toan, men det är nog inte så hygieniskt. Inte är det dyrt heller, det handlar ju inte om en maskin utan bara en app. https://www.timetjek.com/pris/ 

Naturligtvis finns det flera olika system för rapportering och andra viktiga detaljer. Välj ett som passar din bransch och storleken på ditt företag. Om du inte har så många anställda kan det vara lättare att ha kontroll över vad som händer. Rapporterna är viktiga men systemet behöver inte vara lika sofistikerat som om du driver ett internationellt företag med tusentals anställda. Som tur är finns det något för alla, vare sig du väljer en app eller annan form av system. 

Stor hjälp för personalen

Rapporter av olika slag är viktiga. Dels måste du ha ett fast grepp över din avdelning, grupp eller verksamhet. Genom att verkligen läsa de rapporter som alstras kan du se var det inte går så bra. Men också vilka delar som är värda att satsa lite extra på. Tidrapportering ger dig en bild av hur personalen arbetar. Vilket sedan kan jämföras med vad det kostar att ha anställda. Kristianstadsbladet skriver här om personalarbete för framtiden. 

Det är klart att en sådan här uppställning förenklar situationen. Att driva ett företag är komplicerat, även om det också kan vara roligt. Eftersom du inte klarar av att göra allting själv måste du lära dig lita på din personal. Eller rättare sagt se till att anställa folk som kan klara av de uppgifter som krävs för att verksamheten ska gå framåt. För en del innebär det personer som kan tänka själva. Det finns faktiskt en hel del ledare eller chefer som inte alls tycker om det där med rapporter. De vill ha självständiga, fritänkande medlemmar av sitt team. 

Men inte alla är likadana, och på vissa arbetsplatser bara måste du ha tidrapportering. För att det ska fungera ska du då tänka efter hur det kan göras på allra enklaste sätt. Det ska ju inte ta upp för mycket tid, för personalen har annat att göra. Om det är för krångligt är det lätt hänt att man skjuter upp vissa detaljer och då blir det helt fel. Istället ska det vara smidigt att rapportera tiden, vilket alltså kan ske via en app. Tidningen Resume’ skriver här hur dem som ogillar tidrapportering löser problemet. 

Ta dig tid att rapportera

Ingen borde ha så mycket att göra att de måste använda sin privata tid i badrummet till att rapportera. Förhoppningsvis är ingen i en liknande situation. Men helt klart så är det ett område där många företag kan förbättra sina rutiner. På en del sjukhus, till exempel, så klagar sjuksköterskorna över att de tillbringar mer tid med pappersarbete än med patienterna. Här skulle de verkligen kunna ha nytta av ett bra system. 

För tidrapporteringen är ju knuten till schemaläggningen. Och allt samman ska sedan kopplas till lönehanteringen. För att lyckas i dagens konkurrens är det viktigt att vara effektiv. De flesta måste dra ner på sina personalstyrkor, så det gäller att ha kvalificerad och kompetenta medarbetare. För att dessa i sin tur ska kunna fungera väl tillsammans, och helst trivas på jobbet, så måste du ge dem den rätta utrustningen. 

Allt handlar om att hitta den rätta balansen mellan hur mycket du investerar och vad du får ut av det. Ingen vill att personalen ska känna sig pressad av administrativa frågor. Det ska vara enkelt att rapportera, även om det kan kosta en del att förändra systemet. Men i längden så tjänar du på att ha ett riktigt bra och modernt system för tidrapportering, schemaläggning och allt annat som har att göra med din personal. 

Detta betyder kundreskontran på outsourcing

För att en verksamhet ska fungera väl så är det många delar som ska komma samman. Lager och ekonomiavdelning, försäljning och administration. Speciellt mindre och medelstora företag tjänar både pengar och tid på att outsourca en del av alla dessa uppgifter. Bland de vanligaste är ekonomi och IT. Här har du verkligen behov av experter, vilka kan vara dyra att anlita direkt.

Samtidigt så finns det ingen anledning till att företaget ska göra allting själv. Kanske när det blivit så stort att det lönar sig att ha en alldeles egen avdelning för ekonomi, eller hyra in ett team med IT-snillen som bara jobbar med verksamhetens system. Men annars så brukar det bli både billigare och bättre med outsourcing.

Viktigt hålla reda på alla pengarna

Just ekonomi kan vara ganska komplicerat för det finns många lagar som styr det. Du ska betala in avgifter och skatter i tid, annars blir det dyrt. Allting måste registreras och bokföras, med ett underlag som ska sparas i ett visst antal år. Kundreskontra ska hållas uppdaterat och personalens löner vara korrekta. Allt detta kan du få hjälp med av en kompetent firma. De ser till att allting fungerar och betalas ut eller in i tid. Löneoutsourcing är idag ett vanligt fenomen.

Det är klart att du fortfarande måste tillhandahålla all den information som firman behöver för att kunna bokföra och göra allt korrekt. Men detta kan ofta ges digitalt, alternativ kan du ha ett system som tar hand om det hela. När något går ut från lagret så registreras det och kopplas samman med en faktura som läggs på rätt plats i systemet. Sedan är det lätt att kontrollera vem som har betalt eller inte. Frågan vad är kundreskontra? är vanlig.

Enkelt uttryckt är det ett sätt att hålla reda på alla kunderna och deras betalningar. Detta kan sedan ligga till grund för nya beställningar, till exempel. Om de har en utstående faktura kanske du inte kan ge dem kredit med en gång. Eller tvärtom, när du ser direkt att de har betalt så kan du samarbeta med dem på en helt annan nivå. Det underlättar även för ekonomiansvarig som ska skicka ut påminnelser för att få in pengarna. Här vill du inte göra ett misstag, men inte heller missa att få in dina pengar.

Balansera alla uppgifter

Eftersom det kostar ganska mycket pengar att tjäna mer så måste ett företag hela tiden utvärdera sina rutiner. Inte så att du kan flytta runt eller avskeda folk hur som helst. Men det är viktigt att ha ett grepp om vad som sker i verksamheten. Ibland kan det löna sig att flytta till mindre lokaler, eller kanske ett kontor som inte ligger i de dyraste och mest populära delarna av staden. Allt beror ju på vad du har behov av och hur stort ditt kapital är.

Ibland kan det vara bäst att outsourca, men andra gånger lönar det sig att anlita någon direkt. I och med att utomstående firmor som är specialiserade har ökat så brukar det dock vara allra bäst att lägga över delar av verksamheten på någon annan. Resume’ skriver i denna artikel om företaget som skickar kundreskontran utomlands för administration. Vanligtvis måste du vara ganska stor för att detta ska löna sig. Men helt klart har de tagit en lång och ingående titt på verksamheten och bestämt sig för att denna sorts outsourcing är det allra bästa. Det gäller att tänka långsiktigt och planera väl för framgång.

Nyttan av kundreskontra på outsourcing

Varför kan det då vara så bra att lägga ut kundreskontra och lönehantering på en utomstående firma? Oavsett om den ligger runt hörnet eller på andra sidan jordklotet. Bland annat så kan du koncentrera dig på annat. I företaget finns det mycket att göra och det är inte alltid så lätt att hinna med.

Ofta så startade du upp din verksamhet för att du var bra på något eller hade ett visst intresse. Det brukar inte inkludera ekonomiska aspekter för då hade du drivit en bokföringsfirma. Låt därför andra ta hand om din ekonomi. Du har hela tiden full kontroll, med rapporter och uppställningar. Med de system och molntjänster som finns tillgängliga idag så har det aldrig varit så lätt att komma åt sina uppgifter.

En annan anledning till att outsourca är att du får de bästa hjärnorna inom branschen. Många firmor har en samling med personer som jobbar med dina uppgifter. Detta innebär att du alltid har någon expert som kan ta hand om just din ekonomi. Om du skulle anställa all denna expertis själv skulle det bli ganska dyrt. Istället betalar du bara för de tjänster de utför. Computer Sweden rapporterar i en artikel om företaget som hanterar kundreskontran i Sveriges snyggaste kontor.

Alla uppgifter till hands

När du anställer någon för en viss uppgift så tar du också på dig ett ansvar för denna personen. Om de blir sjuka så blir kanske jobbet inte gjort men du måste ändå betala avgifter och andra utgifter. När du outsourcar å andra sidan så spelar det ingen roll om deras främsta ekonom tar mammaledigt eller bryter benet. Du har ett kontrakt som säger att de måste leverera. Det är alltså upp till dem att hitta ersättare och se till att avtalet följs.

Det finns alltså flera bra anledningar att outsourca kundreskontra och andra delar av ekonomin. Analysera hela tiden ditt företag och se till att det är så effektivt som möjligt.

Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder ett brett utbud av flera bra utbildningar. Gå in på www.su.se för mer information

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet har de flesta utbildningarna eller kurser du kan tänka dig. På deras hemsida kan du hitta mer information om deras kurser och utbildningar. Klicka här för att komma dit.

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är kända för sin juristutbildning, men de erbjuder även mängder med andra utbildningar och kurser. För mer information besök deras hemsida www.uu.se.

STS Språkresor

STS erbjuder flera olika språkresor till olika länder. Gå in på deras hemsida för att hitta mer information om vilka språk och länder du kan åka till.