Hem » Artiklar publicerade av admin

Författararkiv: admin

Hur pandemin lett till nya rutiner

Alla har påverkats av pandemin på något sätt. Även de som inte har blivit smittade har ändå varit tvungna att förändra sina liv. En del mer, andra kanske inte lika märkbart. Sedan har du det psykiska inflytandet av att ha en så pass farlig sjukdom i samhället. Med andra ord så är livet inte alls sig likt. 

Samtidigt så måste du fortsätta göra sådant du alltid gjort. Familj och jobb, vänner och fritid. Kanske med vissa justeringar, men livet går ändå på i sin gilla gång. Förutom när något händer och du behöver hjälp. Inte nödvändigtvis något så farligt som ett virus. Men ett problem som påverkar dig på ett eller annat sätt. 

Assistens vid behov

Något som de flesta behöver då och då är juridisk hjälp. Det är inte lätt att tyda lagen, och speciellt inte när det handlar om tvister. Om du har blivit illa behandlad så känner du dig säkert sårbar också. Inte en bra start när du ska försöka få rätt mot någon som har hjälp av sina advokater. Därför är det bra att genast kontakta en jurist om du upplever att något är fel. Det är inte nödvändigtvis något så stort som att du fått sparken. Även mindre frågor är sådant som du inte behöver möta på egen hand. Inga ärenden är för små för RiVe

Det är alltid bra att välja någon som är specialiserad. De har erfarenhet och ett visst intresse av just det du kämpar med. Ofta så har de haft liknande fall, eller så känner de till vad andra har varit med om. För det är just det som är poängen med att anlita experter. De är intresserade av sitt arbete och strävar alltid efter att lära sig mer. Den här samlade expertisen och upplevelserna är något du kan dra nytta av. Rive Juridiska Byrå, det självklara valet. 

Nya sätt att arbeta på efter viruset

Hela världen lever i en krissituation. Det börjar bli lite bättre, men i början visste de flesta inte hur de skulle göra olika saker. Mycket stannade upp helt och hållet. Ingen gick till tandläkaren och polisen fick inte kontrollera bilisterna genom att blåsa i mätaren. Det är inte så konstigt kanske, eftersom viruset smittar via saliven. 

Nu börjar det lugna ner sig lite. Inte för att antalet fall har minskat, utan för att myndigheterna har hittat en gyllene medelväg som fungerar. Du kan känna dig säker, samtidigt som flera funktioner i samhället än en gång är aktiva. Covid påverkar polisens arbete som nu sett över sina rutiner. Det är klart att allting inte är sig likt och att du fortfarande måste vara försiktig. Men mycket kan göras regelbundet, om än på ett lite annorlunda sätt. 

Nytt även på arbetsmarknaden

Mitt uppe i alla de här funderingarna runt pandemin så har den nya lagen om arbetsrätt diskuteras. Den har varit fokus för intensiva förhandlingar, där alla parter försökte komma upp med en fungerande lösning. För det är inte så lätt att förändra en hel uppsättning lagar. Att komma upp med regler som är praktiska, och som det inte är så lätt att bryta. Intressanta frågor runt förhandlingarna om arbetsrätt. Läs mer i Aftonbladet

Många tyckte att det var på tiden med ny arbetsrätt. Det har hänt så mycket de senaste åren att en viss uppdatering var på sin plats. Bland annat så har metoderna för att arbeta förändrats. Allt fler jobbar hemifrån, ännu mer nu när pandemin gör det farligt att gå till kontoret. Sedan har gruppen med konsulter och frilansare växt till sig. Allt fler företag väljer att outsourca, vilket påverkar balansen på arbetsmarknaden. 

Vare sig du tycker om utvecklingen eller inte så är den ett faktum. Och det står inte stilla nu heller. Det är en dynamisk marknad där mycket händer. Lika gärna som många spred sig till andra länder tidigare, så har det hindrats nu när pandemin inte tillåter dig att resa fritt. Det har också blivit dyrare och mer komplicerat att ta sig runt, till och med inom Europa. Nya rutiner har blivit ett måste tack vare pandemin. 

Lär dig leva på ett nytt sätt

För att klara sig ekonomiskt är det viktigt att vara medveten om vilka förändringar som tagit plats. Du måste veta vad som gäller nu, men också vad du har för möjligheter att växa. Det kan löna sig att kontakta en jurist och lära dig mer om den nya arbetsrätten. Fråga gärna vad det kan innebära för dig och ditt företag. 

Det gäller att lära sig leva på ett sätt som fungerar nu. Att planera för framtiden, även om den inte riktigt är glasklar. Alla måste anpassa sig på ett eller annat sätt. En del har lyckats vända problemet till sin fördel. Och väldigt många är glada för chansen de nu har att jobba hemifrån. Så nya rutiner är inte alltid fel, utan kan verkligen vara av godo. 

Hur den moderna skolan kan förbättras

Skolväsendets effektivitet är en evigt aktuell fråga i de politiska rummen. De olika partierna har ofta olika teorier till vad som skapar en bra skolmiljö. Ibland slår deras reformer fel. Detta är olyckligt, inte minst på grund utav de elever som kommer i kläm.

Den moderna skolan bör tänka om vad gäller ämnesområdena. Vissa ämnesområden kommer förmodligen vara lika aktuella om 100 år. Jag tänker främst på språk, naturvetenskap och teknik. Frågan är kanske inte vilka ämnen som vi ska ta bort. Det handlar nog mer om att anpassa utbudet för att göra ungdomarna redo för arbetsmarknaden.

Som du redan vet har stora delar av näringslivet digitaliserats. Många företag har ett stort behov av personer med god kunskap inom de olika programmeringsspråken. Trots detta får inte särskilt många elever lära sig dessa språk under högstadiet eller gymnasiet. Detta är märkligt samt skapar en stor obalans. Elever som läser tekniska ämnen bör erbjudas mer sådana kurser. 

Detta skulle vara en naturlig utveckling. Undervisningen verkar dock ha tagit fasta på många av de gamla verktygen inom IT-branschen. Med flera excelutbildningar har du en god grund att stå på. Detta gäller även övriga delar av Officepaketet. Men nog måste IT-branschen ha utvecklats under de senaste 25 åren?

Officepaketet har funnits med som undervisningsämne i flera gymnasieprogram. Det är viktigt att kunna använda denna mjukvara i arbetslivet. Det är dock inte att betrakta som en spetskompetens.

Samhället överlag har ett stort fokus på eftergymnasialutbildning. Är det verkligen rimligt att elever ska behöva studera vidare innan de blir attraktiva på arbetsmarknaden?

Det är förmodligen bara de yrkesförberedande programmen som kan erbjuda goda yrkesmöjligheter efter studenten. Flera program måste kunna erbjuda denna möjlighet. 

Konkreta förbättringsområden

  • Utbildningsväsendet måste kunna fånga upp unga personers talanger. I många fall handlar det om att låta barnen hitta deras kall. Samtidigt måste man poängtera att vissa kurser måste läsas av alla. Man bör dock individanpassa utbildningen i den mån det är möjligt.
  • Undervisningen måste bli mer digitaliserad. Detta är enormt viktigt för att kunna anpassa barnen till den moderna arbetsmarknaden där många företag är helt distansbaserade. Många företag kräver ofta att de anställda ska inse vikten av eget ansvar och kunna få saker och ting gjorda utan övervakning.
  • Våga anpassa utbildningen, oavsett vad andra länder har valt att fokusera på. I Sverige bestämde vi oss tidigt för att satsa på engelska. Detta kanske var ett konstigt beslut på grund av att vi saknar naturliga kopplingar med den engelskspråkiga världen. Detta skulle dock visa sig vara ett mycket bra drag.
  • Många svenska elever har haft stor nytta av sina engelskaskunskaper i arbetslivet. Det har också gjort vår befolkning internationaliserad, och vi har kunnat arbeta på flera olika kontinenter.
  • Regeringen måste ha samma mod i denna fråga även under 2000-talet. Nu kanske fokuset borde förändras en smula. Vi har redan lyft vikten av de IT-relaterade ämnena. Kanske måste vi våga införa programmering och andra IT-kurser på de svenska skolorna.
  • Samtidigt måste inte alla elever lära sig IT-program. Det bör dock poängteras att de digitaliserade yrkena ökar för varje år. Det går därför att argumentera för detta ämnesområde.
  • Eleverna bör själva få välja en stor del av kursutbudet, läs mer om vilken kurs som är bäst för dig. Det egna valet bör i vilket fall omfatta minst 5 kurser.

Det finns många förbättringsområden, och det är omöjligt att lista alla i en och samma artikel. Regeringens ansvar är dock att avgränsa vilka ämnesområden som är viktigast.

Ungdomarnas önskan

Computer Sweden intervjuar ungdomar som vill lära sig Excel. Detta är bara ett exempel på hur elever vill lära sig mer av de IT-relaterade områdena. Det finns dock flera bevis på detta.

Tänk på alla ungdomar som gör karriärer på sociala medier. De lär sig bland annat att formatera videos samt att skapa innehåll på nätet. Denna del av den svenska ekonomin verkar ofta i det dolda.

Många vuxna saknar kunskap om vad ungdomarna gör på nätet. De verkar ta för givet att de endast sysslar med sådant som inte skapar något värde. Samtidigt ser vi alla dessa ungdomar som skapar värde både för deras egna liv och samhället.

Ett exempel på detta är spelentreprenörerna. Den svenska spelindustrin är väldigt stor och vi har flera företag som har tagit världen med storm. Deras företag har i sin tur skapat mycket värde för Sverige, inte minst på grund av ökade skatteintäkter.

Vi kan också se på alla IT-entreprenörer, som ofta började deras karriärer på nätet. Grundaren av Spotify är ett exempel. Frågan är dock om han lärde sig mycket av det han kan genom skolundervisningen.

En sak är dock säker, han kunde ta del av de proaktiva åtgärderna från staten som skapade snabbt internet och datorer till stora delar av befolkningen. Detta har varit en enorm dragkraft för många unga entreprenörer.

Framtidens unga vuxna måste få samma verktyg för att lyckas. Vi har pratat om programmering flera gånger i den här artikeln. Det tåls att nämnas igen. Digitaliserade IT-lösningar är med stor sannolikhet framtiden, inte minst för att vi tenderar att göra det allra mesta på internet.

Sverige har en historia av att ligga i framkant inom denna sektor. Det vore synd om denna utveckling skulle avstanna på grund av att vi inte kan motivera ungdomarna. 

Sammanfattning

Det finns många faktorer att ta hänsyn till när man debatterar skolan. I grund och botten måste elevernas utveckling komma i första rum. Vi måste därför ha politiker som värnar om ungdomarna och inte om deras egna karriärer.

Ibland kan man behöva ta svåra beslut som politiker. Beslut som inte nödvändigtvis är populära hos den stora allmänheten. Man måste dock ha ett framtidsperspektiv och i vissa fall måste man ta beslut som kanske inte befolkningen förstår. 

Vi kan exempelvis ta internet och datorer som subventionerades på 1990- samt 2000-talet. Många människor visste inte då att internet skulle ta över stora delar av samhället. 

I den här artikeln har vi också pratat om vikten av att underlätta för företagen. De behöver kompetent personal och utbildningen måste inriktas mot deras behov. Viktigt med utveckling inom företaget, vilket ofta betyder nya verksamhetsområden.

Historiskt sett har Sverige kanske inte varit det bästa landet vad gäller att ta hand om företagen. Skatterna har varit höga och det har varit svårt att driva företag. Sverige har dock varit bra på att ta hand om andra företagsbehov.

Man har bland annat kunnat erbjuda utbildade medarbetare. Utbildning är som bekant gratis i Sverige, vilket borde kunna skapa tillräckligt med personal inom varje verksamhetsområde. Detta arbete bör vi börja med redan i grundskolan.

Eleverna kan sedan välja inriktning på gymnasiet när de förhoppningsvis vet mer om deras olika talanger. 

Stockholms Universitet

Stockholms universitet erbjuder ett brett utbud av flera bra utbildningar. Gå in på www.su.se för mer information

Göteborgs Universitet

Göteborgs universitet har de flesta utbildningarna eller kurser du kan tänka dig. På deras hemsida kan du hitta mer information om deras kurser och utbildningar. Klicka här för att komma dit.

Uppsala Universitet

Uppsala universitet är kända för sin juristutbildning, men de erbjuder även mängder med andra utbildningar och kurser. För mer information besök deras hemsida www.uu.se.

STS Språkresor

STS erbjuder flera olika språkresor till olika länder. Gå in på deras hemsida för att hitta mer information om vilka språk och länder du kan åka till.